Input:

105/2018 Sb., Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení klasifikace Kategorizace zdravotnické techniky (KZT), ve znění účinném k 1.1.2023

č. 105/2018 Sb., Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení klasifikace Kategorizace zdravotnické techniky (KZT), ve znění účinném k 1.1.2023
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 31. května 2018
o zavedení klasifikace Kategorizace zdravotnické techniky (KZT)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
397/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
aktualizované znění klasifikace KZT zveřejněno na internetových stránkách
http:/www.uzis.cz/kzt
Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zavádí s účinností od 1. července 2018 klasifikaci Kategorizace zdravotnické techniky (KZT) (dále jen „klasifikace KZT”).
Klasifikace KZT slouží k zařazování v České republice používané zdravotnické techniky do parametricky definovaných skupin. Pro vytvořené skupiny zdravotnické techniky je doporučena sada minimálních technických parametrů.
Klasifikace KZT je určena pro účely standardizovaných statistických zjišťování prováděných Ministerstvem zdravotnictví, rozhodovacích