Input:

111/2017 Sb., Vyhláška o zrušení právního předpisu o vyhlášení zvláště chráněných území

č. 111/2017 Sb., Vyhláška o zrušení právního předpisu o vyhlášení zvláště chráněných území
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 27. března 2017
o zrušení právního předpisu o vyhlášení zvláště chráněných území
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 19 odst. 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 173/1989 Sb., zákona č. 288/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 23/1992 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 21/1993 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č.