Input:

14/2013 Sb., Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2013, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

č. 14/2013 Sb., Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2013, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
SDĚLENÍ
Ministerstva financí
ze dne 9. ledna 2013
o vydání výměru MF č. 01/2013, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
Ministerstvo financí