Input:

143/2013 Sb., Nařízení vlády o povolání vojáků Hradní stráže k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních v období do 28. června 2013

č. 143/2013 Sb., Nařízení vlády o povolání vojáků Hradní stráže k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních v období do 28. června 2013
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 5. června 2013
o povolání vojáků Hradní stráže k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních v období do 28. června 2013
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů:
§ 1
Na základě souhlasu prezidenta republiky podle § 28 odst. 2 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, se k záchranným pracím a k