Input:

15/2020 Sb., Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2020, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2020, ve znění účinném k 1.1.2021

č. 15/2020 Sb., Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2020, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2020, ve znění účinném k 1.1.2021
SDĚLENÍ
Ministerstva financí
ze dne 7. ledna 2020
o vydání výměru MF č. 01/2020, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2020
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
63/2020 Sb.
(k 1.3.2020)
mění; nový výměr MF č. 02/2020 byl publikován v Cenovém věstníku v částce 2/2020 ze dne 20. února 2020
66/2020 Sb.
(k 4.3.2020)
mění; nový výměr MF č. 03/2020 byl publikován v Cenovém věstníku v částce 4/2020 ze dne 4. března 2020
245/2020 Sb.
(k 22.4.2020)
mění; nový výměr MF č. 04/2020 byl publikován v Cenovém věstníku v částce 6/2020 ze dne 22. dubna 2020
330/2020 Sb.
(k 13.12.2020)
mění; nový výměr MF č. 05/2020 byl publikován v Cenovém věstníku v částce 11/2020 ze dne 17. července 2020
376/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění; nový výměr MF č. 06/2020 byl publikován v Cenovém věstníku v částce 14/2020 ze dne 8. září 2020
Ministerstvo financí podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že dne 17. prosince 2019 vydalo výměr MF č. 01/2020, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2020.
Výměr byl publikován v Cenovém věstníku částka 16/2019 dne 17. prosince 2019 a nabývá účinnosti 1. ledna 2020.
 
Ministryně financí:
JUDr. Schillerová,