Input:

172/2020 Sb., Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2, ve znění účinném k 24.12.2021

č. 172/2020 Sb., Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2, ve znění účinném k 24.12.2021
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 14. dubna 2020
o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
212/2020 Sb.
(k 27.4.2020)
mění § 1
453/2020 Sb.
(k 9.11.2020)
mění § 1
76/2021 Sb.
(k 17.2.2021)
mění § 1 a § 2
502/2021 Sb.
(k 24.12.2021)
mění § 1
Vláda nařizuje podle § 14 odst. 3 a § 15 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů:
§ 1
K záchranným pracím spočívajícím ve vykonávání pomocných prací v zařízeních provozovaných poskytovateli sociálních služeb a v zařízeních provozovaných poskytovateli zdravotních služeb poskytujících následnou lůžkovou péči nebo dlouhodobou lůžkovou péči v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS