Input:

201/2007 Sb., Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS), ve znění účinném k 1.8.2011

č. 201/2007 Sb., Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS), ve znění účinném k 1.8.2011
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 26. července 2007
o aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
241/2011 Sb.
(k 1.8.2011)
mění název statistické územní jednotky „Vysočina” na „Kraj Vysočina”
Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, sděluje s účinností od 1. ledna 2008 zavedení aktualizované Klasifikace územních statistických jednotek (dále jen „klasifikace CZ-NUTS”).
Aktualizovaná klasifikace CZ-NUTS je vydávána pro statistické účely. Její struktura, kódy a názvy územních jednotek jsou shodné se zněním uvedeným v příloze nařízení Komise (ES) č. 105/2007 ze dne 1. února 2007, kterým se mění přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS).
Aktualizovaná klasifikace CZ-NUTS zahrnuje alfanumerické kódy a názvy statistických územních jednotek vytvořených na území České republiky pro potřeby statistických zjišťování. V aktualizované klasifikaci CZ-NUTS dochází od 1. ledna 2008 k následujícím změnám:
- ruší se úroveň NUTS 4 (okresy);
- mění se kód NUTS 3 u dvou krajů:
- Kraj Vysočina - nově CZ063 (místo stávajícího kódu CZ061),
- Jihomoravský kraj - nově CZ064 (místo stávajícího kódu CZ062).
Úplná aktualizovaná klasifikace CZ-NUTS je uvedena v příloze tohoto sdělení. Klasifikace CZ-NUTS bude k dispozici v elektronické podobě v odboru informačních služeb Českého statistického úřadu, Na padesátém 81, Praha 10 a rovněž bude zveřejněna (včetně všech souvisejících informací) na internetových stránkách ČSÚ na adrese www.czso.cz.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady