Input:

199/2016 Sb., Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

č. 199/2016 Sb., Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
SDĚLENÍ
Energetického regulačního úřadu
ze dne 9. června 2016
o vydání cenového rozhodnutí
Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že podle § 17 odst. 6 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydal cenové rozhodnutí č. 2/2016 ze dne 1. června 2016, kterým se