Input:

204/2021 Sb., Vyhláška o seznamu potravin podle § 9b odst. 1 písm. c) zákona o potravinách a tabákových výrobcích

č. 204/2021 Sb., Vyhláška o seznamu potravin podle § 9b odst. 1 písm. c) zákona o potravinách a tabákových výrobcích
VYHLÁŠKA
ze dne 17. května 2021
o seznamu potravin podle § 9b odst. 1 písm. c) zákona o potravinách a tabákových výrobcích
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. n) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 174/2021 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
Seznam potravin
Potravinami podle § 9b odst. 1 písm. c) zákona jsou
a) čokoláda (hořká čokoláda) podle právního předpisu upravujícího požadavky na přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony1) ,
b) mléčná čokoláda podle právního předpisu upravujícího požadavky na přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony,
c) bílá čokoláda podle právního předpisu upravujícího požadavky na přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony,
d) Chocolate a la taza podle právního předpisu upravujícího požadavky na přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony,
e) Chocolate familiar a la taza podle právního předpisu upravujícího požadavky na přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony,
f) family mléčná čokoláda podle právního předpisu upravujícího požadavky na přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony,
g) čokoládový bonbon podle právního předpisu upravujícího požadavky na přírodní sladidla, med, cukrovinky,