Input:

222/2011 Sb., Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 2012 až 2016

č. 222/2011 Sb., Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 2012 až 2016
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 29. června 2011
o zavedení letního času v letech 2012 až 2016
Vláda nařizuje podle § 1 zákona č. 54/1946 Sb., o letním čase, a k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů:
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje zavedení letního času v letech 2012 až 2016.
§ 2
Počátek a konec letního času v letech 2012 až 2016
(1) Letní čas se zavádí
a) v roce 2012 dnem 25. března,
b) v roce 2013 dnem 31. března,
c) v roce 2014 dnem 30. března,
d) v roce 2015 dnem 29. března,
e) v roce 2016 dnem 27. března.

V těchto dnech o druhé hodině středoevropského času se posunou hodiny na třetí hodinu letního času.
(2) Letní čas končí
a) v roce 2012 dnem 28. října,
b) v roce 2013 dnem 27. října,
c) v roce 2014 dnem 26. října,
d) v roce 2015 dnem 25. října,
e) v roce 2016 dnem 30. října.

V těchto dnech o třetí hodině letního času se posunou hodiny na druhou