Input:

223/2014 Sb., Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 10. a 11. října 2014 (I. kolo) a ve dnech 17. a 18. října 2014 (II. kolo)

č. 223/2014 Sb., Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 10. a 11. října 2014 (I. kolo) a ve dnech 17. a 18. října 2014 (II. kolo)
SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 20. října 2014
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 10. a 11. října 2014 (I. kolo) a ve dnech 17. a 18. října 2014 (II. kolo)
Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 8 odst. 2 písm. e), § 73 odst. 6 a § 77 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 10. a 11. října 2014 (I. kolo) a ve dnech 17. a 18. října 2014 (II. kolo).

  
I.
Souhrnné výsledky I. kola voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 10. a 11. října 2014.
V I. kole voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 10. a 11. října 2014 nebyl ve smyslu ustanovení § 76 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zvolen žádný kandidát.
 
 
 
Celkové údaje za volební obvody v ČR celkem
Počet zvolených senátorů
0
Počet volebních okrsků
5 144
Počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování
5 144
Počet osob, zapsaných ve výpisech ze seznamů
2 853 106
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
1 101753
Procento účasti na volbách
38,62
Počet odevzdaných úředních obálek
1 080 548
Počet platných hlasů celkem
1 026 615
 
 

  
II.
Souhrnné výsledky II. kola voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 17. a 18. října 2014.
 
 
 
Celkové údaje za volební obvody v ČR celkem
Počet zvolených senátorů
27
Počet volebních okrsků
5 144
Počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování
5 144
Počet osob, zapsaných ve výpisech ze seznamů
2 853 618
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
476 334
Procento účasti na volbách
16,69
Počet odevzdaných úředních obálek
476 102
Počet platných hlasů celkem
473 926
 
 
Ve II. kole voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 17. a 18. října 2014 byl ve smyslu ustanovení § 76 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zvolen senátor:
 
JMENNÝ SEZNAM SENÁTORŮ ZVOLENÝCH VE II. KOLE
Volební obvod
 
 
 
Přihlášen politic, stranou, politic. hnutím nebo koalicí
číslo
sídlo
Senátor
Věk
Politická příslušnost
3
Cheb
Mgr. Miroslav Nenutil
56
Česká strana sociálně demokratická
Česká strana sociálně demokratická
6
Louny
Mgr. Zdeňka Hamousová
53
Bez politické příslušnosti
ANO 2011
9
Plzeň-město
Ing. Lumír Aschenbrenner
54
Občanská demokratická strana
Koalice ODS a KČ