Input:

249/2019 Sb., Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 2 Politiky územního rozvoje České republiky

č. 249/2019 Sb., Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 2 Politiky územního rozvoje České republiky
SDĚLENÍ
Ministerstva pro místní rozvoj
ze dne 13. září 2019
o schválení Aktualizace č. 2 Politiky územního rozvoje České republiky
Ministerstvo