Input:

256/2009 Sb., Nařízení vlády, kterým se zakazuje uvádění výrobku obsahujícího dimethyl-fumarát na trh nebo do oběhu

č. 256/2009 Sb., Nařízení vlády, kterým se zakazuje uvádění výrobku obsahujícího dimethyl-fumarát na trh nebo do oběhu
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 20. července 2009,
kterým se zakazuje uvádění výrobku obsahujícího dimethyl-fumarát na trh nebo do oběhu
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb. a zákona č. 378/2007 Sb.:
§ 1
Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a zakazuje uvádění výrobku obsahujícího dimethyl-fumarát na trh nebo do oběhu.
§ 2
(1) Dimethyl-fumarát je chemická látka s názvem podle IUPAC dimethyl-(E)-butendionát