Input:

274/2020 Sb., Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 32 Sídlo: Teplice konaných ve dnech 5. a 6. června 2020 (I. kolo) a ve dnech 12. a 13. června 2020 (II. kolo)

č. 274/2020 Sb., Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 32 Sídlo: Teplice konaných ve dnech 5. a 6. června 2020 (I. kolo) a ve dnech 12. a 13. června 2020 (II. kolo)
SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 15. června 2020
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 32 Sídlo: Teplice konaných ve dnech 5. a 6. června 2020 (I. kolo) a ve dnech 12. a 13. června 2020 (II. kolo)
Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 8 odst. 2 písm. e), § 73 odst. 6 a § 77 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 32 Sídlo: Teplice konaných ve dnech 5. a 6. června 2020 (I. kolo) a ve dnech 12. a 13. června 2020 (II. kolo).

  
I.
Výsledky I. kola doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 32 Sídlo: Teplice konaných ve dnech 5. a 6. června 2020.
 
 
 
 
 
Celkové údaje za volební obvody v ČR celkem
Počet volených senátorů
1
Počet zvolených senátorů
0
Počet volebních okrsků
131
Počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování
131
Počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamů
100 725
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
15 908
Procento volební účasti
15,79
Počet odevzdaných úředních obálek
15 893
Počet platných hlasů celkem
15 684
 
 
V I. kole doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 32 Sídlo: Teplice konaných ve dnech 5. a 6. června 2020 nebyl ve smyslu ustanovení § 75 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zvolen žádný kandidát.

  
II.
Výsledky II. kola doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 32 Sídlo: Teplice konaných ve dnech 12. a 13. června 2020.
 
 
 
Celkové údaje za volební obvody v ČR celkem
Počet volených senátorů
1
Počet zvolených senátorů
1
Počet volebních okrsků
131
Počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování
131
Počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamů
100 834
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
9 333
Procento volební účasti
9,26
Počet odevzdaných úředních obálek
9 330
Počet platných hlasů celkem
9 274
 
 
Ve II. kole doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 32 Sídlo: Teplice konaných ve dnech 12. a 13. června 2020 byl ve smyslu ustanovení § 76 odst. 5 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zvolen senátor:

  
JMENNÝ SEZNAM SENÁTORŮ ZVOLENÝCH VE II. KOLE
 
Volební obvod
 
 
 
Přihlášen politic. stranou,