Input:

283/2015 Sb., Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2016

č. 283/2015 Sb., Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2016
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 26. října 2015
o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2016
Vláda nařizuje k provedení § 28 odst. 3 zákona č. 165/2012