Input:

285/2014 Sb., Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 30. června 2015

č. 285/2014 Sb., Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 30. června 2015
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 8. prosince 2014
o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 30. června 2015
Vláda nařizuje podle § 22 odst. 1 a 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, a podle zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů:
§ 1
K plnění úkolů Policie České republiky při zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti s cílem ochránit životy, zdraví a majetek osob v souvislosti s výbuchy muničních skladů ve Vrběticích se povolává 450 vojáků v činné službě.
§ 2
Vojáci v činné službě plní úkoly podle § 1 pod velením příslušníka Policie České republiky. Vojáci v činné službě plní uložené úkoly se zbraní a