Input:

304/2011 Sb., Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Český les

č. 304/2011 Sb., Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Český les
VYHLÁŠKA
ze dne 30. září 2011
o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Český les
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 27 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.:
§ 1
Vymezení zón
(1) Vymezují se zóny odstupňované ochrany přírody (dále jen „zóny”) na území Chráněné krajinné oblasti Český les1) .
(2) Vyznačení hranic zón na podkladě katastrální mapy v měřítku 1 : 2 000, včetně elektronické podoby a na podkladě Základní mapy České republiky v měřítku 1 : 10 000, je uloženo v sídle Správy Chráněné krajinné oblasti Český