Input:

311/2011 Sb., Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o rozhodnutí o pověření provozovatele subsystému informačního systému

č. 311/2011 Sb., Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o rozhodnutí o pověření provozovatele subsystému informačního systému
SDĚLENÍ
Ministerstva pro místní rozvoj
ze dne 7. října 2011
o rozhodnutí o pověření provozovatele subsystému informačního systému
Ministerstvo pro místní rozvoj v souladu s § 146 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje rozhodnutí o