Input:

318/2020 Sb., Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 v období do 31. prosince 2020, ve znění účinném k 31.12.2020

č. 318/2020 Sb., Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 v období do 31. prosince 2020, ve znění účinném k 31.12.2020
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 13. července 2020
o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
555/2020 Sb.
(k 31.12.2020)
mění název a § 3 odst. 2
Vláda nařizuje podle § 14 odst. 3 a § 15 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů:
§ 1
K záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a