Input:

322/2017 Sb., Vyhláška o stanovení seznamu odvětví zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé na ročním období, ve znění účinném k 31.12.2022

č. 322/2017 Sb., Vyhláška o stanovení seznamu odvětví zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé na ročním období, ve znění účinném k 31.12.2022
VYHLÁŠKA
ze dne 25. září 2017
o stanovení seznamu odvětví zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé na ročním období
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
468/2022 Sb.
(k 31.12.2022)
mění § 2
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 96 odst. 5 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 222/2017 Sb.:
§ 1
Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje seznam odvětví zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé na ročním období.
§ 2
Za odvětví zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé na ročním období, se považují oddíly ekonomických činností podle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)2) označené kódem a názvem