Input:

333/2016 Sb., Vyhláška o úhradě nákladů na provedení odborných úkonů podle zákona o biocidech

č. 333/2016 Sb., Vyhláška o úhradě nákladů na provedení odborných úkonů podle zákona o biocidech
VYHLÁŠKA
ze dne 11. října 2016
o úhradě nákladů na provedení odborných úkonů podle zákona o biocidech
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 19 zákona č. 324/2016 Sb., o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech), k provedení § 16 odst. 3 zákona o biocidech:
§ 1
Výše záloh na úhradu nákladů na provedení odborných úkonů a maximální výše úhrad nákladů na provedení odborných úkonů v rámci jednotlivých činností podle § 16 odst. 3 zákona o biocidech jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
§ 2
Výše úhrad nákladů na provedení odborných úkonů podle § 16 odst. 3 zákona o biocidech se stanoví tak, že počet hodin provedených odborných úkonů podle přílohy č. 1 k této vyhlášce se násobí sazbou, která je uvedena v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 18. října 2016.
 
Ministr:
MUDr. Němeček, MBA, v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 333/2016 Sb.
Výše záloh na úhradu nákladů na provedení odborných úkonů a maximální výše úhrad nákladů na provedení odborných úkonů v rámci jednotlivých činností
 
Kód
Činnost
Výše zálohy
Maximální výše úhrady nákladů
Činnosti spojené se schvalováním účinných látek
100
Hodnocení dokumentace k žádosti o schválení účinné látky pro první typ přípravku.
1 000 000 Kč
3 900 000 Kč
101
Hodnocení dokumentace k žádosti o schválení účinné látky pro další jeden typ přípravku.
500 000 Kč
1 000 000 Kč
110
Hodnocení dokumentace k žádosti o schválení účinné látky pro první typ přípravku, pokud je účinná látka mikroorganismus.
500 000 Kč
3 900 000 Kč
111
Hodnocení dokumentace k žádosti o schválení účinné látky pro další jeden typ přípravku, pokud je účinná látka mikroorganismus.
250 000 Kč
500 000 Kč
120
Hodnocení dokumentace k žádosti o obnovení schválení účinné látky pro první typ přípravku zahrnující úplné hodnocení předložené žádosti.
1 000 000 Kč
2 000 000 Kč
121
Hodnocení dokumentace k žádosti o obnovení schválení účinné látky pro první typ přípravku zahrnující pouze částečné hodnocení předložené žádosti.
500 000 Kč
1 000 000 Kč
122
Hodnocení dokumentace k žádosti o obnovení schválení účinné látky pro další typ přípravku zahrnující úplné hodnocení předložené žádosti.
500 000 Kč
1 000 000 Kč
123
Hodnocení dokumentace k žádosti o obnovení schválení účinné látky pro další typ přípravku zahrnující pouze částečné hodnocení předložené žádosti.
250 000 Kč
500 000 Kč
Činnosti spojené s povolováním biocidních přípravků
200
Hodnocení dokumentace k žádosti o povolení biocidního přípravku.
200 000 Kč
400 000 Kč
201
Hodnocení dokumentace k žádosti o vnitrostátní povolení biocidního přípravku, který je identický s referenčním přípravkem, který byl předložen jako součást dokumentace k žádosti o schválení účinné látky.
40 000 Kč
80 000 Kč
202
Hodnocení dokumentace k žádosti o povolení kategorie biocidních přípravků.
400 000 Kč
800 000 Kč
203
Hodnocení dokumentace k žádosti o povolení biocidního přípravku zjednodušeným postupem povolování.
20 000 Kč
60 000 Kč