Input:

386/2016 Sb., Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

č. 386/2016 Sb., Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
SDĚLENÍ
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
ze dne 16. listopadu 2016
o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje podle § 30b odst. 5 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů, aktualizovaný seznam výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí, uvedený v příloze k tomuto sdělení.
V seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí je uváděno pořadové číslo, název, identifikační číslo a sídlo veřejné výzkumné instituce nebo jiné výzkumné organizace, datum nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla daná výzkumná organizace schválena pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí a doba platnosti tohoto schválení.
 
Ministryně:
Mgr. Valachová, Ph.D., v. r.
 
Příloha
Seznam výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
 
P.Č.
Název
IČO
Sídlo
Datum nabytí právní moci rozhodnutí*
Doba platnosti **
1
Agrotest fyto, s.r.o.
25328859
Havlíčkova 2787/121, 767 01 Kroměříž
6. května 2012
5 let
2
Agrovýzkum Rapotín, s. r. o.
26788462
Výzkumníků 267, 788 13 Rapotín
30. května 2012
5 let
3
Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.
67985815
Fričova 298/1, 251 65 Ondřejov
13. února 2013
5 let
4
Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
68081707
Královopolská 135, 612 65 Brno
6. února 2013
5 let
5
Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
60077344
Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice
6. února 2013
5 let
6
Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.
86652036
Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
6. února 2013
5 let
7
Botanický ústav AV ČR, v.v.i.
67985939
Zámek 1, 252 43 Průhonice
6. února 2013
5 let
8
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
44994575
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
28. dubna 2013
5 let
9
Centrum výzkumu Řež, s.r.o.
26722445
Hlavní 130, 250 68 Husinec - Rež
1. prosince 2013
5 let
10
COMTES FHT a.s.
26316919
Průmyslová 995, 334 41 Dobřany
4. ledna 2014
5 let
11
Česká geologická služba
00025798
Klárov 131/3, 118 21 Praha 1
24. ledna 2016
5 let
12
Česká zemědělská univerzita v Praze
60460709
Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 - Suchdol
28. dubna 2013
5 let
13
České vysoké učení technické v Praze
68407700
Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6
13. února 2013
5 let
14
Ekologické služby, s.r.o.
26733544
Tichá 784/4, 268 01 Hořovice
18. dubna 2015
5 let
15
ENKI o.p.s.
25173154
Dukelská 145,379 01 Třeboň
28. března 2013
5 let
16
Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.
68378076
Na Florenci 3/1420, 110 01 Praha 1
11. května 2013
5 let
17
Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.
67985955
Jilská 361/1, 110 01 Praha 1
24. března 2013
5 let
18
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
68378271
Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8
13. února 2013
5 let