Input:

394/2011 Sb., Vyhláška o sídlech obvodních báňských úřadů

č. 394/2011 Sb., Vyhláška o sídlech obvodních báňských úřadů
VYHLÁŠKA
ze dne 5. prosince 2011
o sídlech obvodních báňských úřadů
Český báňský úřad stanoví podle § 38 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 376/2007 Sb. a zákona č. 184/2011 Sb.:
§ 1
Sídla obvodních báňských úřadů se stanovují takto:
a) sídlem Obvodního báňského úřadu pro území hlavního města Prahy a pro území kraje Středočeského je Praha,
b) sídlem Obvodního báňského úřadu pro území krajů Plzeňského a Jihočeského je Plzeň,
c) sídlem Obvodního báňského úřadu