Input:

404/2013 Sb., Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2014, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

č. 404/2013 Sb., Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2014, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
SDĚLENÍ
Ministerstva financí
ze dne 2. prosince 2013
o vydání výměru MF č. 01/2014, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
Ministerstvo financí