Input:

419/2022 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů

č. 419/2022 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 7. prosince 2022,
kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
Vláda nařizuje podle § 115 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 247/2017 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů je uvedena v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
§ 2
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů stanovená podle § 114 odst. 2 zákona je uvedena v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
§ 3
Nařízení vlády č. 532/2021 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů, se zrušuje.
§ 4
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.
 
Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
1. místopředseda vlády a ministr vnitra:
Mgr. Bc. Rakušan v. r.
 
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 419/2022 Sb.
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
 
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
Doba
praxe
Tarifní
stupeň
Tarifní třída
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
do 3 let
1
23 300
25 070
25 360
27 320
29 440
31 730
34 190
36 900
39 820
43 010
46 460
do 6 let
2
24 100
25 920
26 230
28 250
30 440
32 830
35 400
38 200
41 230
44 550
48 120
do 9 let
3
24 890
26 770
27 100
29 210
31 490
33 970
36 630
39 540
42 680
46 120
49 820
do 12 let
4
25 720
27 710
28 040
30 220
32 580
35 140
37 920
40 920
44 200
47 760
51 610
do 15 let
5
26 600
28 650
29 010
31 270
33 710
36 360
39 250
42 380
45 750
49 440
53 440
do 18 let
6
27 490
29 620
30 010
32 340
34 870
37 650
40 630
43 870
47 410
51 210
55 360
do 21 let
7
28 420
30 620
31 040
33 470
36 110
38 960
42 070
45 420
49 090
53 060
57 350
do 24 let
8
29 410
31 680
32 110
34 620
37 360
40 340
43 560
47 040
50 840
54 940
59 420
do 27 let
9
30 410
32 760
33 210
35 840
38 670
41 760
45 100
48 710
52 650
56 920
61 550
do 30 let
10
31 450
33 900
34 380
37 090
40 040
43 230
46 690
50 440
54 530
58 980
63 770
do 33 let
11
32 540
35 090
35 580
38 410
41 450
44 750
48 370
52 250
56 490
61 090
66 070
nad 33 let
12
33 650
36 300
36 830
39 750
42 920
46 350
50 090
54 150
58 520
63 280
68 450
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 419/2022 Sb.
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů stanovená podle § 114 odst. 2 zákona
 
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
Doba
praxe
Tarifní
stupeň
Tarifní třída
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
do 3 let
1
25 630
27 580
27 900
30 060
32 390
34 910
37 610
40 590
43 810
47 320
51 110
do 6 let
2
26 510
28 520
28 860
31 080
33 490
36 120
38 940
42 020
45 360
49 010
52 940
do 9 let
3
27 380
29 450
29 810
32 140
34 640
37 370
40 300
43 500
46 950
50 740
54 810
do 12 let
4
28 300
30 490
30 850
33 250
35 840
38 660
41 720
45 020
48 620
52 540
56 780
do 15 let
5
29 260
31 520
31 920
34 400
37 090
40 000
43 180
46 620
50 330
54 390
58 790
do 18 let
6
30 240
32 590
33 020
35 580
38 360
41 420
44 700
48 260
52 160
56 340
60 900