Input:

422/2011 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví nákladové indexy věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2012

č. 422/2011 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví nákladové indexy věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2012
VYHLÁŠKA
ze dne 15. prosince 2011,
kterou se stanoví nákladové indexy věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2012
Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle § 20 odst. 6 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 438/2004 Sb.:
§ 1
Nákladové indexy pro přerozdělování pojistného na všeobecné zdravotní pojištění pro rok 2012 jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.
§ 2
Tato vyhláška nabývá