Input:

43/2022 Sb., Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu nutnosti reagovat na migrační vlnu velkého rozsahu na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 4. března 2022

č. 43/2022 Sb., Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu nutnosti reagovat na migrační vlnu velkého rozsahu na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 4. března 2022
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 2. března 2022 č. 147
vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky,
vyhlašuje
pro území České republiky z důvodu nutnosti reagovat na migrační vlnu velkého rozsahu na území České republiky
NOUZOVÝ STAV
ode dne 4. března 2022 od 00:00 hodin na dobu 30 dnů.

Vláda
I.  nařizuje pro řešení vzniklé krizové situace krizová opatření ve smyslu § 5 písm. b), c), e) a f) a