Input:

440/2013 Sb., Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2014 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

č. 440/2013 Sb., Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2014 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 18. prosince 2013,
kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2014 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Vláda nařizuje podle § 28 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 112/2006 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
(1)  Výše nákladů srovnatelných s nájemným podle § 25 odst. 1 písm. b) zákona činí pro období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014 za kalendářní měsíc částku:
 
Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona
jedna
1 835
dvě
2 511
tři
3 284
čtyři a více
3 960
(2)  Výše částek, které se započítávají za pevná paliva podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona, činí pro období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014 za kalendářní měsíc:
 
Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona
jedna
  687
dvě
  940
tři
1 230
čtyři a více
1 520
§ 2
Výše částek normativních nákladů na bydlení podle § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona činí pro období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014 pro
 
a) bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy:
 
 
Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona
Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč

Praha

více než 100 000

50 000 - 99 999

10 000 - 49 999

do 9 999
jedna
7 711
6 156
5 873
5 028
4 809
dvě
11 081
8 952
8 566
7 409
7 110
tři
15 096
12 312
11 807
10 294
9 903
čtyři a více
18 899
15 542
14 932
13 108
12 636
 
b) bydlení v družstevních bytech a bytech vlastníků:
 
 
Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona
Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč

Praha

více než 100 000

50 000 - 99 999

10 000 - 49 999

do 9 999
jedna
4 448
4 448
4 448
4 448
4 448
dvě
6 644
6 644
6 644
6 644
6 644
tři
9 263
9 263
9 263
9 263
9 263
čtyři a více
11 792
11 792
11 792
11 792
11 792
§ 3
Ustanovení § 1 a 2 se použijí poprvé pro stanovení příspěvku na bydlení za leden 2014.
§ 4
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
 
Předseda vlády:
Rusnok v. r.
Ministr práce a sociálních věcí:
Koníček v. r.