Input:

532/2021 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů

č. 532/2021 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 29. prosince 2021,
kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
Vláda nařizuje podle § 115 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 247/2017 Sb. a zákona č. 163/2019 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů je uvedena v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
§ 2
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů stanovená podle § 114 odst. 2 zákona je uvedena v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
§ 3
Zrušují se:
1. Nařízení vlády č. 336/2019 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů.
2. Nařízení vlády č. 421/2021 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů.
§ 4
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.
 
Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
1. místopředseda vlády a ministr vnitra:
Mgr. Bc. Rakušan v. r.
 
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 532/2021 Sb.
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
 
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
Doba
praxe
Tarifní
stupeň
Tarifní třída
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
do 3 let
1
19910
21420
23050
24830
26760
28840
31080
33540
36200
39100
42230
do 6 let
2
20590
22150
23840
25680
27670
29840
32180
34720
37480
40500
43740
do 9 let
3
21270
22880
24630
26550
28620
30880
33300
35940
38800
41920
45290
do 12 let
4
21980
23680
25490
27470
29610
31940
34470
37200
40180
43410
46910
do 15 let
5
22730
24480
26370
28420
30640
33050
35680
38520
41590
44940
48580
do 18 let
6
23490
25310
27280
29400
31700
34220
36930
39880
43100
46550
50320
do 21 let
7
24290
26170
28210
30420
32820
35410
38240
41290
44620
48230
52130
do 24 let
8
25130
27070
29190
31470
33960
36670
39600
42760
46210
49940
54010
do 27 let
9
25990
28000
30190
32580
35150
37960
41000
44280
47860
51740
55950
do 30 let
10
26880
28970
31250
33710
36400
39300
42440
45850
49570
53610
57970
do 33 let
11
27810
29990
32340
34910
37680
40680
43970
47500
51350
55530
60060
nad 33 let
12
28760
31020
33480
36130
39010
42130
45530
49220
53200
57520
62220
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 532/2021 Sb.
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů stanovená podle § 114 odst. 2 zákona
 
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
Doba praxe
Tarifní stupeň
Tarifní třída
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
do 3 let
1
21910
23570
25360
27320
29440
31730
34190
36900
39820
43010
46460
do 6 let
2
22650
24370
26230
28250
30440
32830
35400
38200
41230
44550
48120
do 9 let
3
23400
25170
27100
29210
31490
33970
36630
39540
42680
46120
49820
do 12 let
4
24180
26050
28040
30220
32580
35140
37920
40920
44200
47760
51610
do 15 let
5
25010
26930
29010
31270
33710
36360
39250
42380
45750
49440
53440
do 18 let
6
25840
27850
30010
32340
34870
37650
40630
43870
47410
51210
55360
do 21 let
7
26720
28790
31040
33470
36110
38960
42070
45420
49090
53060
57350