Input:

535/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření, ve znění účinném k 24.12.2020

č. 535/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření, ve znění účinném k 24.12.2020
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 14. prosince 2020 č. 1334
o přijetí krizového opatření
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
564/2020 Sb.
(k 18.12.2020)
mění body II/3 a II/4
594/2020 Sb.
(k 24.12.2020)
prodlužuje dobu účinnosti; vkládá nový bod I/7 a mění bod IV. písm. b)
V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 18. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 26. prosince 2020 do 23:59 hod.
I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 23:00 hod. do 04:59 hod. s výjimkou:
1.  cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,
2.  výkonu povolání,
3.  výkonu činností sloužících k zajištění
a)  bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
b)  ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče,
c)  veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
d)  služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
4.  neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních hodinách z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů,
5.  venčení psů do 500 metrů od místa bydliště,
6.  účasti na hromadné akci dovolené podle bodu VI. tohoto krizového opatření,
7.  cesty na shromáždění pořádané církví nebo náboženskou společností a účasti na něm v čase od 24. prosince 2020 od 23:00 hod. do 25. prosince 2020 do 01:59 hod.,
8.  cest zpět do místa svého bydliště;

  
II. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 05:00 hod. do 22:59 hod. s výjimkou:
1.  cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,
2.  nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
3.  cest za účelem nákupu zboží a služeb nebo poskytnutí služeb,
4.  cest za účelem zajištění zboží a služeb podle bodu 3 pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
5.  cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární péče,
6.  cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
7.  výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění
a)  bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
b)  ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
c)  individuální duchovní péče a služby,
d)  veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
e)  služeb pro obyvatele,