Input:

58/2015 Sb., Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby a koeficientů pro výpočet služebního příspěvku

č. 58/2015 Sb., Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby a koeficientů pro výpočet služebního příspěvku
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. února 2015
o stanovení kategorií obcí výkonu služby a koeficientů pro výpočet služebního příspěvku
Vláda nařizuje podle § 61a odst. 5 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb.:
§ 1
Kategorie obcí výkonu služby
Pro výpočet služebního příspěvku se stanovují tyto kategorie obcí výkonu služby:
a)  I. kategorie - hlavní město Praha a