Input:

6/2012 Sb., Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

č. 6/2012 Sb., Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
SDĚLENÍ
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
ze dne 20. prosince 2011
o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje podle § 30b odst. 5 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění zákona č. 379/2007 Sb., aktualizovaný seznam výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí, uvedený v příloze k tomuto sdělení.
V seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí je uváděno pořadové číslo, název, identifikační číslo a sídlo veřejné výzkumné instituce nebo jiné výzkumné organizace, datum nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla daná výzkumná organizace schválena pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí, a doba platnosti tohoto schválení.
 
Ministr:
Mgr. Dobeš v. r.
 
Příloha
Aktualizovaný seznam výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
 
Poř. číslo
Název výzkumné organizace
Identifikační číslo výzkumné organizace
Sídlo výzkumné organizace
Datum nabytí právní moci rozhodnutí , kterým byla výzkumná organizace schválena pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
Doba platnosti schválení výzkumné organizace pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí, počítaná ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o schválení
1
Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.
67985815
Fricova 298/1, 251 65 Ondřejov
23. března 2008
5 let
2
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
68081707
Královopolská 135, 612 65 Brno
22. března 2008
5 let
3
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
60077344
Branišovská31, 370 05 České Budějovice
22. března 2008
5 let
4
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
86652036
Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
22. března 2008
5 let
5
Botanický ústav AV ČR, v. v. i
67985939
Zámek 1, 252 43 Průhonice
22. března 2008
5 let
6
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
44994575
Líšeňská 33 a, 636 00 Brno
8. srpna 2008
5 let
7
Česká zemědělská univerzita v Praze
60460709
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol
26. července 2008
5 let
8
České vysoké učení technické v Praze
68407700
Zikova 4, 166 36 Praha 6
22. března 2008
5 let
9
Ekologické služby s.r.o.
26733544
Areál ČOV, 268 01 Hořovice
22. února 2010
5 let
10
Etnologický ústav A V ČR, v. v. i.
68378076
Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1
10. prosince 2008
5 let
11
Evropský polytechnický institut, s.r.o.
63468352
Osvobození 699, 686 04 Kunovice
30. dubna 2008
5 let
12
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
67985955
Jilská 361/1, 110 01 Praha 1
25. dubna 2008
5 let
13
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
68378271
Na Slovance 1999/2, 18221 Praha 8
22. března 2008
5 let
14
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
67985823
Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
22. března 2008
5 let