Input:

79/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu, ve znění účinném k 11.5.2020

č. 79/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu, ve znění účinném k 11.5.2020
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 13. března 2020 č. 207
o zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
227/2020 Sb.
(k 11.5.2020)
ruší bod I.
V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. c) krizového zákona.

  
Vláda