Input:

92/2014 Sb., Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Evropského parlamentu konaných na území České republiky ve dnech 23. a 24. května 2014

č. 92/2014 Sb., Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Evropského parlamentu konaných na území České republiky ve dnech 23. a 24. května 2014
SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 26. května 2014
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Evropského parlamentu konaných na území České republiky ve dnech 23. a 24. května 2014
Státní volební komise schválila usnesením č. 159 ze dne 26. května 2014 zápis o výsledku voleb předaný Českým statistickým úřadem a vyhlašuje a uveřejňuje podle § 8 odst. 2 písm. e) a § 49 odst. 3 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, následující celkové výsledky voleb:
 
a)
celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamů voličů pro volby do Evropského parlamentu:
8 395 132
b)
celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:
1 528 250
c)
celkový počet odevzdaných úředních obálek:
1 527 367
d)
počet platných hlasů odevzdaných pro každou politickou stranu, politické hnutí a koalici (v pořadí podle vylosovaného čísla, kterým byl označen jejich hlasovací lístek):
 
 
Politická strana, politické hnutí a koalice
Hlasy
1 SNK Evropští demokraté
7 961
2 Strana práce a Nespokojení občané!
2 899
3 Klub angažovaných nestraníků
2 379
4 NE Bruselu - Národní demokracie
7 109
5 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
150 792
6 Strana zdravého rozumu - NECHCEME EURO - za Evropu svobodných států
24 724
7 TOP 09 a Starostové
241 747
8 Liberálně ekologická strana
7 514
9 LEV 21 - Národní socialisté
7 099
10 Komunistická strana Čech a Moravy
166 478
11 evropani.cz
631
12 REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ČECH, MORAVY A SLEZSKA
1 100
13 Fair play - HNPD
900
14 Česká strana sociálně demokratická
214 800
16 ANO 2011
244 501
17 „Strana rovných příležitostí”
640
18 Moravané
6 614
19 Česká strana regionů
2 535
20 Občanská demokratická strana
116389
21 VIZE 2014
3 698
22 Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury
47 306
23 Strana zelených
57 240
24 Strana svobodných občanů
79 540
25 Romská demokratická strana
1 185
26 Komunistická strana Československa
8 549