Advanced Product Quality Planning (APQP)

Ing. Jaroslav Schwarz

Seminář je určen pro všechny pracovníky, kteří jsou zahrnuti v organizaci do systému kvality QS 9000 a jsou součástí multifunkčního týmu, který je odpovědný za kompletní proces při vývoji nového výrobku a procesu, nebo při jejich významnějších změnách.

Zveřejněno 25.6.2021

Délka videa: 01:33:38

Garance

On-line seminář Advanced Product Quality Planning (APQP) neboli Moderní plánování kvality produktu (APQP), je odvozen z americké příručky (2. vydání, červen 2008) pro normy řady QS 9000 (automobilový průmysl). Plánování jakosti je strukturovaný proces, který definuje kroky, které jsou nutné k zabezpečení jakosti výrobku pro zákazníka. Tato procedura představuje praktické využití i mimo rámec automobilového průmyslu. Účelem semináře je předat organizacím (interním a externím) a dodavatelům obecné směrnice pro plánování kvality produktu podporující vývoj výrobku nebo služby, které budou uspokojovat zákazníka. Referenční příručka obsahuje směrnice, které podporují požadavky popsané v ISO/TS 16949 a aplikované specifické požadavky zákazníka. Seminář je určen pro všechny pracovníky, kteří jsou zahrnuti v organizaci do systému kvality QS 9000 a jsou součástí multifunkčního týmu, který je odpovědný za kompletní proces při vývoji nového výrobku a procesu, nebo při jejich významnějších změnách. Moderní plánování kvality produktu (APQP) je povinné pro dodavatelský řetězec v automobilovém průmyslu (Tier 1, Tier 2). Dodavatelé nebo výrobci z jiného odvětví průmyslu mohou používat ty prvky APQP, které po nich požaduje jejich zákazník nebo ty prvky, které uznají za vhodné pro svou podnikovou praxi.

Kapitoly videa

Lektor

Ing. Jaroslav Schwarz

Ing. Jaroslav Schwarz

vystudoval Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu v Ostravě. V oblasti automotive a managementu kvality působí nepřetržitě od roku 2000. Spolupracuje na vývoji světlometů a zadních skupinových svítilen v oddělení vývojové kvality ve společnosti HELLA pro OEM. Za technické centrum HELLA zastřešuje v ČR program spolupráce s vybranými univerzitami, kde také realizuje výuku nástrojů pro včasné plánování kvality (např. FMEA, Design of Experiments, Quality Function Deployment, Poka-Yoke, Benchmarking). Působí také jako externí lektor v oblasti CAQ nástrojů (IQS, APIS) i metodiky FMEA.