Aktuální situace kolem covid-19 a otázky BOZP

Mgr. Matyáš Fošum

Pokračování relace ohledně opatření, která vstoupila v platnost na přelomu února a března 2021 v souvislosti se zdoláváním pandemie covid-19.

Zveřejněno 24.3.2021

Délka videa: 02:24:32

Garance

Osnova webináře:

Rychlá rekapitulace témat z minulého týdne 
  • pracovnělékařské služby
  • ochrana dýchacích cest 
Testování (zpřesnění z víkendu a z tohoto týdne) 
  • stanovisko MPSV k povinnému testování zaměstnanců a jeho pracovněprávním souvislostem
  • zpřesnění testovacího algoritmu a jednotlivých kroků v jeho rámci
  • pracovník provádějící testování na pracovišti, požadavky na testovací místo u zaměstnavatele
  • nová mimořádná opatření (testování u tzv. veřejných zaměstnavatelů, testování ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb) 
Moderovaná listárna 
  • nově došlé dotazy
  • výběr nevyřízených dotazů z předchozí relace 
Dílčí změny vyhrazeny v návaznosti na další vývoj situace

Kapitoly videa

Lektor

Mgr. Matyáš Fošum

Mgr. Matyáš Fošum

Od roku 2004 se věnuje ochraně veřejného zdraví, od roku 2013 na Ministerstvu zdravotnictví. V současné době v pozici ředitele odboru ochrany veřejného zdraví.  

Robert Křepinský

Robert Křepinský

je osobou odborně způsobilou v prevenci rizik a osobou odborně způsobilou v oblasti PO. Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se profesně věnuje již téměř třicet let. Od roku 1998 působí jako svazový inspektor bezpečnosti práce – metodik – specialista v OS UNIOS. Je členem Rady vlády pro BOZP – poradního orgánu vlády ČR, předsedou Stálého výboru pro legislativu při Radě vlády pro BOZP a předsedou Pracovní skupiny pro stanovení expozičních limitů chemických látek nebo směsí, odborným poradcem Pracovní skupiny BOZP při Radě hospodářské a sociální dohody ČR a členem Pracovní skupiny expertů BOZP při ČMKOS. Za dobu svého působení se stal autorem či spoluautorem řady publikací, například Hodnocení rizik a zástupci zaměstnanců (VÚBP Praha), Jak postupovat v případě nemoci z povolání nebo CD BOZP a hygiena ve škole.