Aktuální situace kolem covid-19 a otázky BOZP

Robert Křepinský

Pokračování relace ohledně opatření, která vstoupila v platnost na přelomu února a března 2021 v souvislosti se zdoláváním pandemie covid-19.

Zveřejněno 24.3.2021

Délka videa: 01:46:37

Garance

Pokračování relace z předchozích dvou týdnů postihuje současnou situace ve zdolávání pandemie covid-19 zejména z hledsika opatření týkajících se testování ve firmách. Komentují a na vaše dotazy odpovídají zástupce oddělení ochrany veřejného zdraví na Ministerstvu zdravotictví a člen Rady vlády pro BOZP.
Osnova webináře:
  • Rychlá rekapitulace témat z předchozích relací 
  • Testování (zpřesnění a nová opatření z víkendu a z tohoto týdne)  
Moderovaná listárna 
  • nově došlé dotazy
  • výběr nevyřízených dotazů z předchozí relace 

Kapitoly videa

Lektor

Robert Křepinský

Robert Křepinský

je osobou odborně způsobilou v prevenci rizik a osobou odborně způsobilou v oblasti PO. Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se profesně věnuje již téměř třicet let. Od roku 1998 působí jako svazový inspektor bezpečnosti práce – metodik – specialista v OS UNIOS. Je členem Rady vlády pro BOZP – poradního orgánu vlády ČR, předsedou Stálého výboru pro legislativu při Radě vlády pro BOZP a předsedou Pracovní skupiny pro stanovení expozičních limitů chemických látek nebo směsí, odborným poradcem Pracovní skupiny BOZP při Radě hospodářské a sociální dohody ČR a členem Pracovní skupiny expertů BOZP při ČMKOS. Za dobu svého působení se stal autorem či spoluautorem řady publikací, například Hodnocení rizik a zástupci zaměstnanců (VÚBP Praha), Jak postupovat v případě nemoci z povolání nebo CD BOZP a hygiena ve škole. 

Mgr. Matyáš Fošum

Mgr. Matyáš Fošum

Od roku 2004 se věnuje ochraně veřejného zdraví, od roku 2013 na Ministerstvu zdravotnictví. V současné době v pozici ředitele odboru ochrany veřejného zdraví.