Činnosti ve stavebnictví z pohledu bezpečnosti práce

Mgr. Svatava Hrubá

Teoreticky popsat činnosti odborně způsobilých osob na staveništi a předat i zkušenosti z praxe spojené s výkonem těchto osob je cíl tohoto videosemináře.

Zveřejněno 11.7.2014

Délka videa: 01:50:44

Garance

Cíl semináře:

je teoreticky popsat činnosti odborně způsobilých osob na staveništi a předat i zkušenosti z praxe spojené s výkonem těchto osob. Zákon č. 309/2006 Sb. stanovuje požadavky na odbornou způsobilost osob pověřených u zaměstnavatele k zajištění a provádění úkolů v oblasti BOZP se zaměřením na hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života. 

Obsah semináře:

  • Právní předpisy v oblasti BOZP
  • Získání odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb.
  • Povinnosti zadavatele stavby (stavebníka) ve vztahu k BOZP na staveništi
  • Výkon činnosti Odborně způsobilé osoby v prevenci rizik v oblasti BOZP dnes známé pod názvem Bezpečnostní technik
  • Výkon činnosti Koordinátora BOZP na staveništi
  • Plán BOZP na staveništi: obsah, rozsah a aktualizace

Kapitoly videa

Lektor

Mgr. Svatava Hrubá

místopředsedkyně Společné Vize o. s., koordinátorka BOZP na staveništi