Dovoz látek, směsí a předmětů ze zemí mimo EU

Ing. Lenka Lišková

Při dovozu látek, směsí a předmětů z tzv. třetích zemí je potřeba plnit řadu povinností podle nařízení REACH a nařízení CLP. Mezi tzv. třetí země se od roku 2021 řadí také Velká Británie. Povinnosti se netýkají pouze nebezpečných výrobků. U látek jako takových a u jednotlivých složek směsi je nutné si hlídat dovážená množství bez ohledu na nebezpečnost. Mezi předměty patří také obaly. Takže i když nejste dovozci chemických látek a směsí, mohou se vás týkat povinnosti spojené s obsahem SVHC látek v předmětech. Více se dozvíte na tomto webináři.

Zveřejněno 11.1.2022

Délka videa: 01:33:55

Garance

Kapitoly videa

Lektor

Ing. Lenka Lišková

Ing. Lenka Lišková