E-audit

Ing. Monika Becková

On-line seminář je určen pro manažery kvality, technický management, interní auditory, externí poradce v systémech managementu a pro ty, kteří se zabývají systémy managementu kvality ve firmě.

Zveřejněno 17.2.2021

Délka videa: 02:51:20

Garance

Obsah on-line semináře:

 •  Audit systému, procesu a výrobku
 • Audit interní, dodavatelský a certifikační
 • Co opravdu můžeme (a musíme) využít z ISO 19011
 • Metody auditování „na blízko“ a „na dálku“
 • Výhody a nevýhody auditů na dálku a virtuálních auditů
 • Příklady z provedených auditů:
  • Příprava na audit
  • Jak zahájit audit
  • Průběh auditu, příklady kladení otázek a použití metod auditu
  • Závěrečné jednání
  • Zpráva z auditu
  • Neshody a jejich řešení
 • Audit a management rizik
 • Téma na příště: audit vybraných procesů systému managementu kvality

Stream (živý přenos semináře) - vzdělávejte se kdekoliv

 • Na obrazovce uvidíte jak prezentaci, tak přednášející přímo z přednáškového sálu.
 • Není potřeba žádné zvláštní SW vybavení. Přenos proběhne prostřednictvím youtube live stream.
 • Zadávat dotazy můžete prostřednictvím live chatu.
 • Podklady k semináři obdržíte e-mailem den před konáním akce.
 • Záznam semináře zůstane účastníkům přístupný po dobu 24 hodin

Kapitoly videa

Lektor

Ing. Monika Becková

Ing. Monika Becková

Absolventka ČVUT fakulty stavební, obor automatizované systémy řízení. Po realizaci několika projektů ve funkci programátora-analytika působí od roku 1999 v oblasti systémů managementu kvality, od roku 2003 též v oblasti systémů environmentálního managementu a BOZP na pozici auditora, tajemníka certifikačního orgánu a ředitelky školicího střediska.

V současnosti pracuje jako certifikovaný auditor akreditovaného certifikačního orgánu v uvedených oblastech a dále jako manažer jakosti. Jako odborný poradce spolupracuje s řadou organizací, má zkušenosti v oblasti posuzování shody a certifikace výrobků, implementace a zlepšování systémů managementu ve výrobě i službách. Je držitelem certifikátu manažer EMS (ČSJ – 0001/01R), auditor EMS (ČSJ – 00004/03RR), auditor QMS (TÜV - 0516/05/AKD/QMS/C), auditor OHSAS (TÜV - 243/04/AKD/BOP/O).