Ekonomika a ekologie, 2 světy podnikového ekologa - konference PPE (24.11.2020)

Ing. Tomáš Lank

Ekolog je správce vlastního svěřeného úseku ve firmě. Principy dobrého hospodáře uplatňuje stejně tak odpadový hospodář, odpady jsou peníze a ekolog musí dodržet rozpočtovou odpovědnost vůči svému zaměstnavateli/majiteli/sobě samotnému. Skloubení ekologie s ekonomikou nastínil na V. ročníku PPE Ing. Tomáš Lank.

Zveřejněno 17.12.2020

Délka videa: 00:17:52

Garance

Kapitoly videa

Lektor

Ing. Tomáš Lank

Ing. Tomáš Lank

je absolventem Fakulty životního prostředí UJEP v r. 2004, vzdělání dokončil v oboru Odpadové hospodářství. Z počátku své praxe nastoupil jako zaměstnanec do manažerských pozic u velkých i mezinárodních společností pro nakládání s odpady, od roku 2012 je osoba samostatně výdělečně činná v oboru ŽP. Má praxi v nakládání a obchodu s odpady. Získal odbornou způsobilost jako bezpečnostní poradce pro ADR, je certifikovaný vzorkař a podílel se na sanačních zakázkách jako technický dozor investora či zakázky přímo realizoval. Ze zájmu dodává přednášky pro města, externě spolupracuje s institucemi pro nakládání s odpady, poradenskými firmami i státní správou. Své přednášky dodává i do škol. Od roku 2019 působí jako odborný asistent a spoluzajišťuje výuku předmětů zaměřených na nakládání s odpady, druhotnými surovinami a cirkulární ekonomiku na Fakultě životního prostředí UJEP. Je rodák z Ústeckého kraje a zná místní poměry, dispozice a vstoupil již do povědomí odborné veřejnosti v odpadovém hospodářství.