Jak správně nastavit rozsah a procesy v systému kvality

Ing. Monika Becková

Potřebujete poradit s nastavením procesů systému kvality. Přihlaste se na náš on-line seminář.

Zveřejněno 23.3.2021

Délka videa: 02:04:46

Garance

Obsah on-line semináře

  • Přehled požadavků v ČSN EN ISO 9001:2016, pokud jde o rozsah a procesy
  • Co je to aspekt a jak se specifikuje kontext organizace
  • Kdo jsou zainteresované strany
  • Příklady návaznosti na požadavky vybraných právních předpisů
  • Příklady správné a nesprávné specifikace rozsahu systému kvality
  • Definice procesu
  • Jak vypadá procesní analýza a procesní model
  • Příklady ukazatelů a měřítek procesů
  • Příklady správné a nesprávné specifikace procesů

Kapitoly videa

Lektor

Ing. Monika Becková

Ing. Monika Becková

Absolventka ČVUT fakulty stavební, obor automatizované systémy řízení. Po realizaci několika projektů ve funkci programátora-analytika působí od roku 1999 v oblasti systémů managementu kvality, od roku 2003 též v oblasti systémů environmentálního managementu a BOZP na pozici auditora, tajemníka certifikačního orgánu a ředitelky školicího střediska.

V současnosti pracuje jako certifikovaný auditor akreditovaného certifikačního orgánu v uvedených oblastech a dále jako manažer jakosti. Jako odborný poradce spolupracuje s řadou organizací, má zkušenosti v oblasti posuzování shody a certifikace výrobků, implementace a zlepšování systémů managementu ve výrobě i službách. Je držitelem certifikátu manažer EMS (ČSJ – 0001/01R), auditor EMS (ČSJ – 00004/03RR), auditor QMS (TÜV - 0516/05/AKD/QMS/C), auditor OHSAS (TÜV - 243/04/AKD/BOP/O).