Měření, analýzy a zlepšování v systému kvality

Ing. Monika Becková

On-line seminář je určen pro manažery kvality, technický management, interní auditory, externí poradce v systémech managementu a pro ty, kteří se zabývají systémy managementu kvality ve firmě.

Zveřejněno 13.5.2021

Délka videa: 02:01:21

Garance

Obsah

  • Přehled požadavků v ČSN EN ISO 9001:2016, pokud jde o měření, analýzy a zlepšování
  • Definice procesu měření a monitoringu
  • Co jsou ukazatele, měřítka, kritéria, KPI a jak je nastavit
  • Nastavení firemních procesů pro měření a analýzy
  • Co je MSA a něco málo k metrologii
  • Příklady ukazatelů a jejich vyhodnocení v systému kvality
  • Návaznost výsledků analýz na Management review, management rizik a zlepšování

Kapitoly videa

Lektor

Ing. Monika Becková

Ing. Monika Becková

Absolventka ČVUT fakulty stavební, obor automatizované systémy řízení. Po realizaci několika projektů ve funkci programátora-analytika působí od roku 1999 v oblasti systémů managementu kvality, od roku 2003 též v oblasti systémů environmentálního managementu a BOZP na pozici auditora, tajemníka certifikačního orgánu a ředitelky školicího střediska.

V současnosti pracuje jako certifikovaný auditor akreditovaného certifikačního orgánu v uvedených oblastech a dále jako manažer jakosti. Jako odborný poradce spolupracuje s řadou organizací, má zkušenosti v oblasti posuzování shody a certifikace výrobků, implementace a zlepšování systémů managementu ve výrobě i službách. Je držitelem certifikátu manažer EMS (ČSJ – 0001/01R), auditor EMS (ČSJ – 00004/03RR), auditor QMS (TÜV - 0516/05/AKD/QMS/C), auditor OHSAS (TÜV - 243/04/AKD/BOP/O).