Nařížení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

JUDr. Petr Kožmín, LL.M., MBA

Od 1.7.2022 se v oblasti bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení řídíme novými právními předpisy, tedy zákonem č. 250/2021 Sb., a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.

Zveřejněno 11.8.2022

Délka videa: 00:49:13

Garance

Druhá část webináře konaného 18.7.2022, který poukázal na důležité povinnosti provozovatelů VTZ, právnických a podnikajících fyzických osob a fyzických osob ve vztahu k provozu vyhrazených elektrických zařízení, ale představil i nová pravidla, týkající se odborné způsobilosti, vedení povinné dokumentace atd.

Kapitoly videa

Lektor

JUDr. Petr Kožmín, LL.M., MBA

JUDr. Petr Kožmín, LL.M., MBA

zkušený lektor dalšího vzdělávání v pracovněprávní oblasti a BOZP, působí již řadu let v různých pozicích v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V současné době pracuje jako vedoucí oddělení BOZP a svazový inspektor Odborového sdružení železničářů, je soudním znalcem v oboru bezpečnost práce se specializací na Bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Je členem České asociace pro prevenci rizik a předsedou správní rady Znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví.