Návrh zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí a o změně některých zákonů

Ing. Petr Šulc

On-line seminář bude věnován Směrnici 2019/904 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí.

Zveřejněno 29.9.2020

Délka videa: 00:59:17

Garance

Obsah

 • Důvody zpracování návrhu zákona
 • Principy návrhu zákona
 • Návrh zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na ŽP
 • Předmět úpravy zákona
 • Základní pojmy
 • Přílohy
 • Způsoby plnění povinností
 • Pověřený zástupce
 • Hlava II - opatření
 • Hlava III - kolektivní systém
 • Hlava IV - přestupky
 • Hlava V - výkon státná správy
 • Hlava VI - ustanovení společná, přechodná a závěrečná
 • Změna zákona o obalech
 • Příloha č. 4 zákona o obalech
 • Dotazy

Kapitoly videa

Lektor

Ing. Petr Šulc

Ing. Petr Šulc

je absolvent Fakulty stavební ČVUT, se specializací na vodní hospodářství a životní prostředí. Působil 10 let jako ředitel odboru infrastruktury pražského magistrátu a 3 roky jako technický a generální ředitel v kolektivních systémech Asekol a Ekolamp. Od roku 2009 působí jako nezávislý poradce v oblasti životního prostředí. Kromě environmentálního poradenství, se věnuje i ekomarketingu. Je členem Evropské sítě environmentálních expertů ENEP. Od roku 2013 působí i jako výkonný ředitel Svazu průmyslu druhotných surovin ČR. Je členem Rady odpadového hospodářství při MŽP.  Ve své prezentaci se zaměří na povinnosti podniků při nakládání s odpady a na připravované změny právní úpravy v této oblasti.