Novela zákona č. 258/2000 Sb. a nové povinnosti v praxi - konference PPE (24.11.2020)

Ing. Radka Vokurková

Předávání informací o chemických látkách zaměstnancům i po zrušení pravidel novelou zákona 258/2000 Sb., představila na konferenci PPE Ing. Radka Vokurková.

Zveřejněno 18.12.2020

Délka videa: 00:21:58

Garance

Novelizace zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vydaná ve Sbírce zákonů pod číslem 205/2020 Sb. zrušila povinnost vypracovat písemná pravidla a projednat s místně příslušnou hygienickou stanicí (KHS). Avšak to neznamená, že informaci zaměstnancům o riziku látek/směsí, se kterými pracují, nemusí zaměstnavatel poskytovat. Tato povinnost je nadále i podle Zákoníku práce a podle čl. 33 nařízení REACH. Jak to mohou zaměstnavatelé řešit a jaké podklady k tomu mohou požívat? Vše na této přednášce.

Kapitoly videa

Lektor

Ing. Radka Vokurková

Ing. Radka Vokurková

absolventka Univerzity Pardubice, fakulty chemicko-technologické. Od roku 2000 se specializuje na poradenství při uplatňování národních i evropských legislativních požadavků v oblasti chemie a ekologie pro výrobní a obchodní sféru. V současné době majitelka společnosti Consulteco s.r.o. s akreditací MŠMT na lektorskou činnost v oblasti chemické legislativy. Odbornost je zajištěna certifikacemi jako je manažer systému ISO 14001 a ISO 9001, poradce pro přepravu ADR, č. 1302, autorizace MŽP k vypracování dokumentace dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), OZO v prevenci rizik.