Nový zákon o odpadech - provozovatelé zařízení pro nakládání s odpady

Problematika sběru, výkupu, úpravy, zpracování, energetického využití odpadů a skládkování odpadů.

Zveřejněno 1.6.2020

Délka videa: 00:51:54

Garance

Obsah semináře:

  • Obecné povinnosti
  • Nakládání s odpady v zařízeních
  • Zařízení pro nakládání s odpady
  • Přechod zařízení na nový režim
  • Povinnosti provozovatele zařízení
  • Povolování, revize, ukončení provozu zařízení
  • Přestupky a pokuty provozovatele zařízení

Kapitoly videa