Nový zákon o odpadech - původci odpadů

Ing. Petr Šulc

Základní změny a povinnosti, které nový odpadový zákon přináší pro původce odpadů.

Zveřejněno 22.5.2020

Délka videa: 00:53:19

Garance

Obsah:

  • Pojem odpad a původce odpadu
  • Obecné povinnosti
  • Povinnosti původců odpadů 
  • Sankce za porušení povinností

Kapitoly videa

Lektor

Ing. Petr Šulc

Ing. Petr Šulc

je absolvent Fakulty stavební ČVUT, se specializací na vodní hospodářství a životní prostředí. Působil 10 let jako ředitel odboru infrastruktury pražského magistrátu a 3 roky jako technický a generální ředitel v kolektivních systémech Asekol a Ekolamp. Od roku 2009 působí jako nezávislý poradce v oblasti životního prostředí. Kromě environmentálního poradenství, se věnuje i ekomarketingu. Je členem Evropské sítě environmentálních expertů ENEP. Od roku 2013 působí i jako výkonný ředitel Svazu průmyslu druhotných surovin ČR. Je členem Rady odpadového hospodářství při MŽP.  Ve své prezentaci se zaměří na povinnosti podniků při nakládání s odpady a na připravované změny právní úpravy v této oblasti.