Ochrana při ohrožení expozici hluku

Zveřejněno 5.8.2013

Délka videa: 00:09:53

Garance

Pořad informuje o tomto na pracovištích velmi rozšířeném zátěžovém faktoru. Charakterizuje hluk z hlediska účinků na lidské zdraví, vysvětluje povinnosti zaměstnavatele v souvislosti se zajištěním takových podmínek na pracovišti, které neohrožují zdraví zaměstnanců a podává přehled o zátkových, mušlových a přilbových ochranách sluchu.   

Kapitoly videa