Odpadní vody a požadavky jednotlivých správ - konference PPE (24.11.2020)

Jak nakládat s odpadními vodami podle správných předpisů? S tím posluchače seznámil na konferenci PPE Ing. Kuncl.

Zveřejněno 18.12.2020

Délka videa: 00:25:17

Garance

 • Povinnosti stanovené legislativou
 • Příklady při odběru vod a povinnosti stanovené jednotlivými správci
  • Z podzemních vod
  • Z povrchových vod
 • Příklady a praxe při vypouštění, problémy při dokládání dat
  • Upravované vody
  • Neupravované vody
 • Měření objemů vod a metody měření
 • Analýzy vod
 • Druhy systémů, kde se vody využívají
  • Otevřené
  • Uzavřené
 • Chyby a komplikace při evidenci dat, jejich zajištění a interpretaci

Kapitoly videa